Ik ben Ria Smeets, geboren in 1962 in Tilburg. Na mijn opleiding tot activiteitenbegeleiding ben ik werkzaam geweest in het welzijnswerk. De afgelopen twaalf jaar heb ik mij gespecialiseerd in het welzijn van mensen met dementie. In deze jaren heb ik ervaren hoe belangrijk persoonlijke en creatieve activiteiten kunnen zijn.

Ria Smeets

Ik heb werkervaring op het gebied van:

✓ Psychogeriatrie
✓ Dagopvang voor mensen met geheugenproblemen
✓ Individuele begeleiding
✓ Kleinschalig wonen voor mensen met geheugenproblemen
✓ Begeleiding van zelfstandig wonen naar verzorgd wonen
✓ Thuiszorgorganisaties
✓ Vrijwilligerswerk voor Stichting “ Met je Hart ”, Winnaar van het Appeltje van Oranje 2019


Mijn passie en ambitie is het creëren van mooie momenten en ontmoetingen die er toe doen voor mensen met dementie. Ik doe dat vanuit de persoonlijke overtuiging dat iedereen met dementie verborgen signalen en behoeften heeft die de moeite waard zijn om te ontdekken.


Mijn drijfveer is het zoeken naar het individu die hij of zij is/was. Ik ben bedreven in het oppikken van deze signalen en ze vervolgens omzetten in mooie momenten. Vaak onverwachte reacties vormen de aanleiding om de voorgenomen activiteiten daarop af te stemmen. Actieve en creative bezigheden dragen bij aan het welzijn van de cliënt. Elke vorm van contact biedt een welkome aanvulling aan het welzijn van deze kwetsbare mensen. Situaties waarin steeds meer vanzelfsprekende dingen niet meer willen lukken vormen voor mij de inspiratie om op zoek te gaan naar wat er nog WEL kan. De veilige omgeving van thuis zal bovendien een positief effect hebben op het welzijn. En dat is precies waar het mij om gaat!


Groepsprocessen kunnen vaak belemmerend werken in het individuele contact. Om die reden heb ik er voor gekozen als zelfstandig professional maatwerk vanuit thuis aan te bieden. Door bezuinigingen en maatregelen van de overheid is er veel veranderd in de zorg. Zo moeten ouderen bijvoorbeeld veel langer, al dan niet zelfstandig, thuis blijven wonen.

Steeds vaker zien we in de praktijk dat er sprake is van overbelasting bij mantelzorgers die er onvoorwaardelijk voor hun dierbaren willen zijn. Door individuele begeleiding thuis kan de mantelzorger rekenen op (extra) ondersteuning. Voor mensen die in een verpleeghuis wonen zijn er ook mogelijkheden.