Welkom!

Mensen met geheugenproblemen vinden het vaak moeilijk om hun dag in te vullen. Misschien heeft u iemand in de omgeving waarbij u dit probleem herkent en ziet dat het steeds moeilijker wordt. Mogelijk kan ik hierbij helpen.
 
270.000 personen met dementie in Nederland
103.000 personen met dementie bekend bij de huisarts
70.000 personen met gediagnosticeerde dementie in een zorginstelling

"Mijn passie en ambitie is het creëren van mooie momenten en ontmoetingen die er toe doen voor mensen met dementie."

Als niets meer vanzelfsprekend is....................
Als communiceren anders gaat.........................
Als ondersteuning noodzakelijk wordt..............
Wat uw zorgvraag ook is...................................

We zoeken samen naar een (cre)actieve invulling op maat.
Nieuwsgierig?

Stel uw zorgvraag


Ik kom graag vrijblijvend langs voor een informatief gesprek.

Voordelen van zorg op maat:

- Persoonlijke aandacht
- Professionele begeleiding
- Herkenning en veiligheid
- Flexibiliteit
- Maatwerk
- Snel contact
- Langer zelfstandig thuis
- Mantelzorgondersteuning
 

Werkwijze

1

Intake

Er vindt een intakegesprek plaats met de zorgvrager. Op basis hiervan wordt vastgesteld wat er nodig is en geboden kan worden.

2

Voorstel

Er wordt samen gekeken naar de frequentie van begeleiding. Deze wordt vastgelegd in de overeenkomst.

3

Kennismaking

Er wordt kennis gemaakt met de cliënt, waarna gestart wordt met de begeleiding.
 
 

4

Overeenkomst

Er wordt een overeenkomst “Dienstverlening aan huis“ opgemaakt. Bij akkoord ondertekenen beide partijen de overeenkomst.

Algemeen

5

Vertrouwelijk

Er wordt vertrouwelijk omgegaan met persoonlijke informatie.

6

Financiering

- Particulier zonder indicatie.

Hulp via het gemeente loket:
- PGB Persoonsgebonden Budget
- WMO Wet Maatschappelijke ondersteuning
- WLZ Wet Langdurige Zorg
www.regelhulp.nl/ik-zorg-voor-iemand/dementiezorg